Laravel

Den Země na ZŠ Urbanov

12. května 2017 proběhla na ZŠ v Urbanově celodenní akce Den Země, které se zúčastnil i Geopark Vysočina. V rámci pestrého programu si děti mohly vyzkoušet spoustu aktivit od pokrývání střechy, přes fyzikální pokusy až po tvorbu odlitků pradávných zkamenělin. Celá akce se i díky krásnému počasí velmi vydařila. Tak za rok zase!:-)

Účast Geoparku Vysočina na akci byla podpořena z Fondu Vysočiny.