Laravel

Návštěva ČIŽP

V úterý 16. 10. 2018 navštívila Geopark Vysočina četná skupina z České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Program započal expozici Muzea kamenictví v Mrákotíně a pokračoval exkurzí do lomu v Sumrakově.