Laravel

Vyhlášení druhého ročníku soutěže o nejlepší Land Art v Geoparku Vysočina

Ve středu 27. června 2018 proběhlo v prostorách Panského dvora Telč vyhlášení soutěže o nejlepší Land Art v Geoparku Vysočina. Vyhlášení předcházel bohatý doprovodný program, v rámci kterého si děti mohly zazpívat s písničkářem Matějem Kolářem, zabalancovat se stonebalancerem Ondrou Koudelkou, tvořit z přírodnin, vyrábět placky, chodit na chůdách, jezdit s trakařem, zakusit malování na obličej, body art aj. Součástí akce byla také vernisáž nejlepších děl, které byly do soutěže zaslány. Tato výstava bude trvat po celou dobu letních prázdnin v Panském Dvoře v Telči. 

Třešničkou na dortu bylo samotné vyhlášení vítězů soutěže. Do soutěže bylo v rámci druhého ročníku zasláno celkem 142 děl na 234 fotografiích, což bylo téměř dvakrát tolik co v ročníku předchozím. Vybrat ty nejlepší byl opravdový oříšek. Všem zúčastněným děkujeme. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Kategorie malých skupin:

  1. Eliška a Štěpánka Rásochovy
  2. Natálka a Kačenka Havlovy, Nikolka Sovová a Verča Svobodová
  3. Jeník a Mirka Štěpánkovi, Hynďa Šlosr

Kategorie velkých skupin:

  1. ZUŠ Telč
  2. ZŠ Žirovnice
  3. ZŠ Urbanov

Akce byla podpořena z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.