Laravel

Geologická olympiáda

V pondělí 9. 4. se v Muzeu Vysočiny v Jihlavě konalo krajské kolo geologické olympiády, jehož spoluorganizátorem byl i Geopark Vysočina. Akce se zúčastnilo 15 mladších a 15 starších žáků, kteří do krajského kola postoupili z kol okresních. Olympiáda se skládala z dvou částí, a to „poznávačky“ a vědomostního testu.

Jak naznal ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, RNDr. Karel Malý, Ph. D., v průměru žáci dosáhli lepších výsledků než v roce předchozím a byla tak znát jejich kvalitnější příprava. Z těchto výsledků máme radost!

A jak to celé dopadlo?

Kategorie A (mladší žáci): 
1. Jitka Waldhauserová, Gymnázium Jihlava 
2. Marek Man, ZŠ Otakara Březiny, Jihlava 
3. Hanka Sochorová, Gymnázium Žďár nad Sázavou 

Kategorie B (starší žáci): 
1. Jitka Stuchlíková, Gymnázium Chotěboř 
2. Simona Uchytilová, Gymnázium Chotěboř 
3. Jindřiška Veselá, Gymnázium Jihlava 

Všem zúčastněným děkujeme za účast, výhercům gratulujeme a Jitce Waldhauserové a Jitce Stuchlíkové přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole!