Laravel

Návštěva Geoparku Železné hory

Dne 21. listopadu 2017 proběhla návštěva spřáteleného sousedního národního Geoparku Železné hory. Cílem výjezdu bylo sdílení příkladů dobré praxe, inspirace a načerpání zkušeností od národního geoparku, který byl certifikován již v roce 2012. Kolegové z Geoparku Železné hory představili jejich realizované a plánováné projekty. Následovalo nastínění možností vzájemné spolupráce. Nechyběla ani ukázka zajímavých projektů geoparku v terénu, jako například Brány do pravěku při ekocentru Pasíčka, Žulové stezky Horkami,  Expozice kamenictví ve Skutči či nového dětského hřiště s tématikou zkamenělin a dinosaurů v areálu Jezerka.