Geopark Vysočina

Geoparky v ČR

V současné době, v roce 2017, máme v České republice osm národních geoparků. Jsou jimi: Geopark Český ráj, Geopark Egeria, Geopark Geoloci, Geopark Kraj blanických rytířů, Geopark Podbeskydí, Geopark Ralsko, Geopark Vysočina a Geopark Železné hory.


Logo národních geoparků

Zdroj: AOPK ČR, 2017

Další čtyři území, tzv. kandidátské geoparky, aspirují na to, aby se v budoucnu taktéž stály geoparky národními. Mezi kandidátské geoparky patří: Geopark Broumovsko, Geopark Jeseníky, Geopark Joachima Barranda a Geopark Krkonoše.

Národní geoparky dohromady tvoří Síť národních geoparků, která vznikla v roce 2007, a to na základě směrnice č.6/2007, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR, 2015). V roce 2010 pak byly vyhlášeny první dva národní geoparky, a to Geopark Český ráj a Geopark Egeria.

Certifikát národního geoparku uděluje ministr životního prostředí na doporučení Rady národních geoparků. Rada národních geoparků je poradním orgánem Ministerstva životního prostředí. Jejím hlavním úkolem je řídit Síť národních geoparků. Rada je složena ze zástupců a odborníků institucí z oblasti geologie, vzdělávání, ochrany přírody a krajiny, archeologie, památkové péče a specialistů na udržitelný rozvoj. Každý národní geopark má navíc v Radě své zástupce. Členové rady se scházejí dvakrát ročně na jednáních. Zhruba jedenkrát do roka je navíc Radou organizována konference národních geoparků ČR.

Mapa s českými národními (žlutě vyznačené křížky) a kandidátskými (bílé křížky) geoparky

Zdroj: ČGS, 2018

Více o jednotlivých českých geoparcích na http://www.geology.cz/narodnigeoparky.