Laravel

Návštěva ze Slovinska

Slavnostního předání se také zúčastnili dva zástupci Slovinského geoparku Idrija, pan Bojan Sever (starosta obce Idrija; první zleva) a pan Bojan Režun (manažer geoparku Idrija; druhý zleva). Během jejich dvoudenní návštěvy Geoparku Vysočina navštívili jeho geologické a turistické zajímavosti. Velice ceněné bylo sdílení zkušeností toho velmi dobře fungujícího slovinského geoparku s „geoparčím batoletem“ z Vysočiny, nastíněna byla také možnost vzájemné spolupráce v budoucnu.