Laravel

Kontakt

Mikroregion Telčsko nám. Zachaziáše z Hradce 4
588 56 Telč
Id. Nr.: 711 80 311

Vorsitzender: Mgr. Roman Fabeš

Geoparkmanager:
Mgr. Jan Švaříček
737 355 485
email: svaricek@geoparkvysocina.cz