Geopark Vysočina

Geoparky ve světě

Původní myšlenka vzniku geoparků se zrodila v roce 2000, kdy spolu 4 evropské státy (Francie, Německo, Španělsko a Řecko) diskutovaly společné socioekonomické problémy, jakými byly stagnující hospodářský vývoj, stárnutí populace, vylidňování venkova a vysoká nezaměstnanost. Jedním ze společných definovaných nástrojů byl právě vznik geoparků, jejichž hlavní myšlenkou bylo zajistit rozvoj venkovských oblastí a poukázat na přínos geologického dědictví. V těchto zemích tak vznikly první čtyři zakladatelské geoparky; Geopark Réserve Géologique de Haute-Provence ve Francii, Geopark Lesvos Petrified Forest v Řecku, Geopark Maestrazgo Cultural Park ve Španělsku a Geopark Vulkaneifel v Německu. Se vznikem těchto geoparků vznikla v roce 2000 také Evropská síť geoparků UNESCO. O další čtyři roky později, v roce 2004, bylo na základě Madonské deklarace potvrzeno, že Evropská síť geoparků bude modelem pro to, aby byla vytvořena Globální síť geoparků UNESCO. Tato globální síť vznikla ještě ten samý rok podepsáním Pekingské deklarace během konání první mezinárodní konference o geoparcích, která se uskutečnila právě v Pekingu. Postupně došlo ke sloučení evropské a globální sítě v jednu, které zůstal název Globální síť geoparků UNESCO.

Současná Síť globálních geoparků, která je nadřazeným uskupením Sítě národních geoparků, má v současnosti (2017) 119 geoparků, z toho 68 se jich nachází v Evropě. Česká republika má v této síti, jejíž podmínky vstupu jsou již velmi přísné, pouze jednoho zástupce, a tím je Geopark Český ráj.

Logo globální sítě geoparků UNESCO

Zdroj: Global Geoparks network, 2018

Více o globálních geoparcích na www.globalgeopark.org

Zobrazit zdrojový obrázek

Čínský geopark Zhangye

Zdroj: www.bing.com