Laravel

Projekty

Interreg_Barevne_zakladni

Envi-vzdělávací spolupráce geoparku s Naturparkem

KPF-02-055 (23. 6. 2018 - 20. 9. 2019) - Interreg - Fond malých projektů

Celkové výdaje projektu: 551 452 Kč

V projektu započínáme spolupráci s rakouským Naturparkem Blockheide. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na děti, ale i širokou veřejnost. Společně hledáme inspiraci a sdílíme si příklady dobré praxe. Společným cílem je motivování veřejnosti k častějšímu pobytu v přírodě a pěstování vztahu k místu, ve kterém žijí. V rámci projektu konkrétně realizujeme:

Soutěž o nejlepší Land Art, workshop stonebalancingu, školení pro učitele "Učíme v přírodě," Ekoden - setkání rakouských a českých žáků, vydáme brožury o přírodě v geoparku, uspořádáme výstavu fotografií a natočíme propagační video o geoparku.

Vítejte v zemí přírodního a kulturního dědictví, v Regionu Renesance

ATCZ185 - Interreg (1. 6. 2019 - 30. 11. 2022)

Hlavním cílem je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu. Vytvoříme interaktivní cyklotrasy plné zážitků (vyhlídky, kulturní i přírodní památky). Základem projektu bude přeshraniční archiv historických materiálů Regionu Renesance. Na archiv bude navazovat interaktivní průvodce - mobilní aplikace turisty provede po regionu a seznámí je s historií (zapomenutá sídla...), řemesly (kamenictví...) a přírodními fenomény (geologie...). Návštěvníky regionu chceme motivovat k trvale udržitelnému přístupu ke krajině
a kulturnímu dědictví Regionu Renesance.

Podpora EFRR: 1 281 493,15 EUR (z toho Mikroregion Telčsko 201 102,35 EUR)

Projektový partner Mirkoregion Telčsko:

V rámci tohoto projektu uděláme archeologické průzkumy zříceniny Štamberk a zříceninu sanujeme, aby byla bezpečná pro turisty a nehrozilo její další rozpadání. Lokalitu doplníme o turistický mobiliář a vzdělávací prvky. V Nové Říši vybudujeme naučnou bylinkovou stezku, v Urbanově postavíme vyhlídku nad údolím Dyje a v Mrákotíně vznikne naučná stezka s tématem těžby žuly.

Geopark Vysočina - konkurenceschopný národní geopark

Kraj Vysočina ID 002700.0001 (1. 7. 2018 - 31. 12. 2019)

Celkové výdaje projektu: 200 000 Kč

Díky podpoře Kraje Vysočina zrealizujeme:

Vytvoříme pracovní listy pro žáky a turisty, uspořádáme soutěž o nejlepší Land Art, zmapujeme nové geologické lokality a připravíme nové turistické produkty, upravíme tento web, zmodernizujeme geoexpozice u roštejnské obory a v Mrákotíně, vytiskneme turistické brožury a připravíme exkurze pro školy a skupinové výlety.

kv