Geopark Vysočina

O geoparcích

 

Co je to geopark?

A nebo nejdříve co není geopark:-)? Není to výstava nerostů, ani park v přírodě, ani naučná stezka ani zoologická zahrada:-). Je to území. Území, které je cenné z hlediska geologie, rostlinstva, živočišstva a nejen to. Na území geoparku hraje svou roli i kultura, historie a tradice.

V geoparku se usiluje o udržitelný rozvoj regionu a cestovního ruchu, a to především v oblastech, které nejsou prozatím velmi turisticky rozvinuté. Udržitelný cestovní ruch je pak takový cestovní ruch, který uspokojuje potřeby současných návštěvníků i místních lidí a současně chrání území, aby zůstalo cestovním ruchem neporušené i pro budoucí generace.

K rozvoji udržitelného cestovního ruchu dochází v geoparcích mimo jiné skrze environmentální vzdělávání jak místních obyvatel, tak návštěvníků. U místních lidí tak může docházet s větším ztotožněním se s daným územím, kterého si pak více váží a na které jsou také náležitě hrdí. Návštěvníci si pak skrze pochopení odvážejí ze svých cest nejenom zážitky, ale i hluboké prožitky:-).

Geopark Vysočina – lokalita Štamberk a kamenné moře