Laravel

Geologie

Geopark Vysočina je jedním z 9 národních geoparků u nás.  Území o rozloze 200 km2 se rozléhá severně a západně od Telče. Najdete zde především žulu a jí tvořené erozní útvary. Ze slavné mrákotínské žuly je např. monolit na Pražském hradě. Kamenická tradice, čistá příroda plná rybníků a památky UNESCO v Telči tvoří jedinečnou symbiózu historie, kultury a přírody.

Území se skládá převážně z biotitického granitu (typ Mrákotín) a biotitického migmatitu.

Tady se můžete podívat na on-line geologickou mapu 1:25 000 a tady si prohlédnete on-line mapu 1:50 000

Kde se těží dekorační kameny zjistíte na této mapě

Lokalita Štamberk a kamenné moře