Geopark Vysočina

Geopark Vysočina

 

Co je to geopark?

A nebo nejdříve co není geopark:-)? Není to výstava nerostů, ani park v přírodě, ani naučná stezka ani zoologická zahrada:-). Je to území. Území, které je cenné z hlediska geologie, rostlinstva, živočišstva a nejen to. Na území geoparku hraje svou roli i kultura, historie a tradice.

V geoparku se usiluje o udržitelný rozvoj regionu a cestovního ruchu,  a to především v oblastech, které nejsou prozatím velmi turisticky rozvinuté. Udržitelný cestovní ruch je pak takový cestovní ruch, který uspokojuje potřeby současných návštěvníků i místních lidí a současně chrání území, aby zůstalo cestovním ruchem neporušené i pro budoucí generace.

K rozvoji udržitelného cestovního ruchu dochází v geoparcích mimo jiné skrze environmentální vzdělávání jak místních obyvatel, tak návštěvníků. U místních lidí tak může docházet s větším ztotožněním se s daným územím, kterého si pak více váží a na které jsou také náležitě hrdí. Návštěvníci si pak skrze pochopení odvážejí ze svých cest nejenom zážitky, ale i hluboké prožitky:-).

 

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina je jedním z osmi národních geoparků v České republice. Jedná se o území rozloze 204,86 km2, které se rozléhá severně a západně od města Telč, v oblasti Českomoravské vrchoviny s jeho nejvyšším vrcholem Javořicí (837 m n. m.). Geopark je vymezen v částech správních obvodů obcí s rozšířenou působností Telč, Pelhřimov a Jihlava.

Charakteristickými prvky Geoparku Vysočina jsou dlouhodobá kamenická tradice (převážně těžba žuly), krásná neporušená příroda Vysočiny a prostředí s nejčistějším vzduchem v České republice, přítomnost ojedinělých biotopů, skalních scenérií a rašelinišť, zahrnutí města Telče s jeho památkami UNESCO a mnoho dalších.

 

Geolokality

Mezi nejvýznamnější geolokality území patří například balvanová moře na území přírodní památky Holrní Nekolov, přírodní památka Lukšovská, Míchova skála (která se stala symbolem i logem Geoparku Vysočina), skály a kamenná moře na území přírodní rezervace Mrhatina, přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka, kamenná moře a sutě v přírodní rezervaci Roštejnská obora, Štamberk a kamenné moře, rašeliniště Velký pařezitý rybník, Národní přírodní rezervace rašeliniště Zhejral, rašeliniště Kaliště, činné lomy Mrákotín, Vanov a Rácov, hora Javořice, Studánka Páně, objekt bývalých lázní Svatá Kateřina a mnoho dalších.

Velký pařezitý rybník

 

Další významné lokality

Dalšími významnými lokalitami geoparku jsou Přírodní rezervace Roštejnská obora, obec Praskolesy s četnými rybníky a 800 let starou lípou, městys Batelov s židovským hřbitovem a židovskými domy a samozřejmě i město Telč se svými památkami zapsanými na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Náměstí v Telči

 

Zajímavosti/Atraktivity

Návštěvníci by si neměli nechat ujít návštěvu pozdně gotického hradu Roštejn, který se nachází v lesích na skalnatém vrchu nedaleko obce Doupě. Za návštěvu stojí také moderní a autentické Muzeum Kamenictví v Mrákotíně. Právě v okolí Mrákotína kdysi fungovalo několik lomů, včetně toho největšího z nich, ze kterého pochází slavný žulový monolit na Pražškém hradě. V muzeu se dozvíte o historii výroby tohoto monolitu a jeho přepravě do Prahy. Dalším lákadlem je hodnověrný přístřešek se štontem, pod kterým kameníci tráví za každého počasí dlouhé hodiny opracováváním kamene. Nechybí zde kamenické boty, zaprášený klobouk či kalendář s obrázky dívek a žen, které si všichni kameníci dávali na zeď.

Hrad Roštejn

Pro milovníky poznávání v přírodě, kteří se nebojí inovativních technologií, byly vytvořeny naučné stezky s bee-tagy. Mezi hradem Roštejn a horou Javořicí vzniklo devět zastavení, kde se návštěvníci pomocí miniaturních informačních tabulí, svých chytrých telefonů a připojení k internetu mohou dozvědět zajímavosti o daném místě. Mimo tyto naučné stezky s bee-tagy a QR kódy je na území mnoho dalších naučných stezek, vycházkových tras a cyklotras, a to ať už přímo v Telči („Městský turistický okruh“, „Procházka kolem Štěpnického rybníka“, „Naučná stezka Lipky“, „Se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna“, vycházková trasa „Město a voda“ a mnoho dalších) či v jejím okolí („Naučná stezka Velký Pařezitý rybník“, „Do Telče se skřítkem Kolečkem“, „Cestou mrákotínské žuly“, „Pěšky krajem malíře F. M. Nágla“ a další.

Roštejnská obora nacházející se nedaleko hradu Roštejn patří mezi nejstarší obory pro spárkatou zvěř v České Republice. Vznikla na konci 16. století a její zajímavostí jsou ručně tesané žulové sloupy, které tvoří její oplocení. Do obory se vstupovala bránami, z nichž se do dnešní doby dochovala pouze jedna, a to Žlutá brána. Vedle této brány byla vytvořena zajímavá venkovní geoexpozice doplněná jednou z naučných tabulí, které jsou rozmístěny na území Geoparku Vysočina a které vznikly za spolupráce s Českou geologickou službou.

Geoexpozice u Roštejnské obory

Telčské podzemí, soubor spletitých chodeb, jejichž zpřístupněná část je dlouhá 150, sloužilo dříve převážně jako skladovací prostory či někdy také jako úkryt před nepřáteli. Místo opředené mnoha legendami, kde se však návštěvníci mohou dozvědět zajímavá fakta z historie města Telče. Koncepce multimediální expozice Telčského podzemí má za úkol nejenom poučit, ale i pobavit, a to pomocí vyspělých technologií. Celá expozice je zároveň pojata, jako živý projekt, na kterém se do budoucna mohou podílet nejen všichni obyvatelé Telče, ale i sami návštěvníci.

Telčské podzemí

Dalšími atraktivitami nacházejícími se na území Geoparku Vysočina jsou centrum volnočasových aktivit a turistiky Panský dvůr (horolezecké centrum), Muzeum techniky Telč, Muzeum Vysočiny, Zámecká galerie, Expozice historie železniční dopravy, Městská galerie Hasičský dům, Telčské podzemí, Golf resort Telč, Lanový park ve Lhotce, Chadimův mlýn s Mlýnským muzeem, biofarmou a ubytováním v Horních Dubenkách, rozhledna Oslenice, letní půjčovna lodiček na Štěpnickém rybníku aj.

 

Kulturní akce

Jak známo, geoparky rostou nejen na podkladech geologických a na prvcích živé přírody, ale i na kultuře a historii. Na území Geoparku Vysočina se dlouhodobě pořádá nespočet různorodých kulturních akcí, které přitahují nemalé množství návštěvníků. Mezi tyto akce patří například „Balóny nad Telčí“, letní hudební festival „Prázdniny v Telči“, výletní jízdy historického parního vlaku „Léto s párou“, závody dračích lodí na Štěpnickém rybníku, historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštějna, hasičské dny, „Vánoční prázdniny v Telči“, Silvestrovský výstup na Javořici, „Noc kostelů“, tradiční farmářské trhy, charitativní zářijová cyklojízda „Na kole dětem Vysočinou“, historické „Svatováclavské slavnosti“ s řemeslným trhem, pochody pořádané Klubem českých turistů, noční strašidelné prohlídky na hradě Roštejn a další.

Závody dračích lodí na Štěpnickém rybníku

 

Další aktivity

Dalšími aktivitami, které lze na území geoparku provozovat, jsou kromě pěší turistiky a cykloturistiky také hipoturistika, sjezdové lyžování na lyžařském vleku v Mrákotíně, běžecké lyžování, přírodní koupání, tramping, venkovní horolezení (Mrhatina, Štamberk a kamenné moře), sportovní rybolov, paintball v Horní Vsi, aj.

 

Plány do budoucna

Mezi plánované aktivity patří rozšíření nabídky propagačních materiálů, tvorba univerzity třetího věku, tvorba interpretačního střediska, výstavba rozhledny na hoře Javořice, vytvoření sítě geoprůvodců atd.

Výstavby stezky v korunách stromů je dalším možným budoucím projektem Geoparku Vysočina. Stezka by měla být postavena nad kamenným mořem v lokalitě Roštejnská obora. Její realizace závisí na úspěšné domluvě rakouské přeshraniční spolupráce. Stezka a její okolí by také měly fungovat jako jakási ornitologická učebna, která by skrz výchovu a vzdělávání umocňovala autentické zážitky jejich návštěvníků, kteří by mohli pozorovat a poslouchat místní vzácné ptactvo, jakým je např. výr velký, čáp černý, holub doupňák a nově zahnízděný orel mořský.

 

Přesné vymezení území národního geoparku

Geopark Vysočina je vymezen ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Telč, Pelhřimov, Jihlava. Leží v obvodu územní působnosti obcí Volevčice, Olší, Horní, Myslová, Krahulčí, Vanov, Telč, Hostětice, Kostelní Myslová, Doupě, Borovná, Panské Dubenky, Klatovec, Řídelov, Třeštice, Horní Ves, Horní Dubenky, Jihlávka, Kaliště, Lhotka, Vanůvek, Mysletice, Růžená, Řásná, Mrákotín, Telč, Počátky, Batelov, Třešť.

Geopark zahrnuje katastrální území nebo jejich části Býkovec, Lhotka u Mrákotína, Hostětice, Volevčice u Telče (část), Olší u Telče, Horní Dubenky, Horní Ves (část), Kostelní Myslová (část), Doupě, Borovná, Čenkov u Třeště (část), Mysletice (část), Lovětín u Třešti, Telč (část), Vanov, Studnice u Telče (část), Řídelov, Klatovec, Horní Myslová (část), Krahulčí u Telče, Panské Dubenky, Počátky (část), Mrákotín u Telče, Nová Ves u Třešti, Řásná, Batelov (část), Částkovice u Hostětic, Praskolesy u Mrákotína, Heřmaneč u Počátek, Léskovec, Vanůvek, Rácov, Třeštice, Jihlávka, Růžená, Kaliště u Horních Dubenek.

Za řízení Geoparku Vysočina je zodpovědný dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko, který vznikl v roce 2003.