Geopark vysočina

aneb rozvoj šetrných forem cestovního ruchu Javořicka

Oblast Javořické vrchoviny je dalším územím v ČR, které má ambici stát se národním geoparkem. V České republice v tuto chvíli existují dva národní geoparky – Český ráj (je rovněž zapsán na seznamu Evropských geoparků UNESCO) a Egeria na hranicích s Bavorskem.

Geopark je územím, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu, reprezentující krajinu a její historii. Současně zahrnuje i fenomény historické a kulturní. Všechny tyto atributy lze úspěšně využít k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu a udržitelnému rozvoji regionu. Smyslem geoparku je podporovat udržitelný rozvoj regionu, rozvíjet šetrný turismus a umožnit široké i odborné veřejnosti vzdělávání o hodnotách prostředí a interpretovat geologické dědictví atraktivním způsobem, např. pomocí zážitkových tras.

Geopark Vysočina je připravován na území severozápadně od Telče o rozloze přibližně 50 km2. Ve zdejší krajině nalezneme řadu míst, která jsou z hlediska geologického vývoje cenná. Patří k nim například Míchova skála, Kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk, Mrhatina, činné ale i opuštěné lomy u Mrákotína, u Řásné, ve Vanově, Rácově a v Panských Dubenkách. V oblasti propagace chce Geopark Vysočina úzce spolupracovat s příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina Tourism a Vysočina Education.

Geopark Vysočina je připravován obecně prospěšnou společností Geopark Vysočina. Tato společnost momentálně připravuje projekt přeshraniční spolupráce s geoparkem Kampthal v rakouském Waldviertlu. Cílem projektu je vybudování geostezky s originální dřevěnou rozhlednou, infocentra a vzdělávacích programů pro školy, laickou i odbornou veřejnost. Koncept Geoparku Vysočina byl v odborné úrovni představen u příležitosti zasedání Rady národních geoparků, které se uskutečnilo ve dnech 15. - 16. 7. 2010 v Telči a při návštěvě a odborné stáži zakladatelů Geoparku Vysočina v Reserve Geologique de Haut Provence /Digne les Bains, Francie, září 2010/. Javořicko má skvělý potenciál stát se dalším národním geoparkem.


RNG posudek - download

Beispiel eines realisierten Projekts - download

 

Výsledky 10.výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Geopark Vysočina se umístil na 9.místě z více než 30ti hodnocených projektů.

vysledky_revolvingoveho_fondu_-_seznam_uspesnych_projektu.doc

 

Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové

Stejně jako v roce 2012 bude Geopark Vysočina partnerem Univerzitě Hradec Králové. Na základě uzavřené smlouvy budou realizovat svoje týdenní praxe studentky a studenti univerzity, při kterých budou na území Geoparku Vysočina pracovat na různých tématech udržitelného cestovního ruchu.

 

Geopark vysočina

Banner m.geoparkvysocina.cz
Moderní metody geoturismu v geoparku Vysočina
Geopark je územím,
které zahrnuje
geologické jevy
zvláštního významu,
reprezentující krajinu
a její historii.
Geopark Vysočina - Loga partnerů