Geopark vysočina

aneb Poznávejte s námi přírodní dědictví

Stránky se upravují. Další informace jsou zatím na www.regionrenesance.cz nebo www.telcsko.cz

Geopark Vysočina pokrývá oblast Javořické vrchoviny a je dalším územím v ČR, které má ambici stát se národním geoparkem.

Za řízení Geoparku Vysočina je zodpovědný dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko, který vznikl v roce 2003.

Geopark je územím, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu, reprezentující krajinu a její historii. Současně zahrnuje i fenomény historické a kulturní. Všechny tyto atributy lze úspěšně využít k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu a udržitelnému rozvoji regionu. Smyslem geoparku je podporovat udržitelný rozvoj regionu, rozvíjet šetrný turismus a umožnit široké i odborné veřejnosti vzdělávání o hodnotách prostředí a interpretovat geologické dědictví atraktivním způsobem, např. pomocí zážitkových tras.

Území Geoparku Vysočina představuje významnou oblast nejen z geologického
a geomorfologického hlediska, ale i s ohledem na množství historických či architektonických památek a maloplošných chráněných území.  Jedním z úkolů geoparku je vytvořit dobré podmínky pro rozvoj geoturismu. Zvýšit propagaci celkového obrazu geoparku. Informovanost návštěvníků a připravit atraktivní nabídku služeb, která bude podporovat moderní formu turismu, spojenou s poznáváním, které je šetrné k životnímu prostředí. Důležitým úkolem projektu je vytvořit příležitosti a umožnit místním obyvatelům, aby se zapojili do uskutečňování tohoto záměru trvalé péče o hodnoty přírodního a kulturního dědictví
a navazovali spolupráci v revitalizaci a rozvoji území. Měli také možnost koordinovat svoje aktivity s ohledem na dlouhodobé plánování a soběstačnost.

Přesné vymezení území národního geoparku

Geopark Vysočina je vymezen ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Telč, Pelhřimov, Jihlava. Leží v obvodu územní působnosti obcí Volevčice, Olší, Horní, Myslová, Krahulčí, Vanov, Telč, Hostětice, Kostelní Myslová, Doupě, Borovná, Panské Dubenky, Klatovec, Řídelov, Třeštice, Horní Ves, Horní Dubenky, Jihlávka, Kaliště, Lhotka, Vanůvek, Mysletice, Růžená, Řásná, Mrákotín, Telč, Počátky, Batelov, Třešť.

Geopark zahrnuje katastrální území nebo jejich části Býkovec, Lhotka u Mrákotína, Hostětice, Volevčice u Telče (část), Olší u Telče, Horní Dubenky, Horní Ves (část), Kostelní Myslová (část), Doupě, Borovná, Čenkov u Třeště (část), Mysletice (část), Lovětín u Třešti, Telč (část), Vanov, Studnice u Telče (část), Řídelov, Klatovec, Horní Myslová (část), Krahulčí
u Telče, Panské Dubenky, Počátky (část), Mrákotín u Telče, Nová Ves u Třešti, Řásná, Batelov (část), Částkovice u Hostětic, Praskolesy u Mrákotína, Heřmaneč u Počátek, Léskovec, Vanůvek, Rácov, Třeštice, Jihlávka, Růžená, Kaliště u Horních Dubenek.

Určení geografického regionu

  • Českomoravská vrchovina
  • Rozloha národního geoparku
  • Rozloha: 180,22km2

Geopark vysočina

Banner m.geoparkvysocina.cz
Moderní metody geoturismu v geoparku Vysočina
Geopark je územím,
které zahrnuje
geologické jevy
zvláštního významu,
reprezentující krajinu
a její historii.
Geopark Vysočina - Loga partnerů